Strona: Zasady członkostwa / Stowarzyszenie Wsparcia Politechniki Rzeszowskiej PRZ - CONNECT

Zasady członkostwa

Członkowie Stowarzyszenia PRZ - CONNECT dzielą się na członków:

  • Zwyczajnych
  • Wspierających
  • Honorowych

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, obywatele polscy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych, popierający cele Stowarzyszenia, deklarujący
czynne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia zmierzających do realizacji jego celów.

Członkami wspierającymi mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców, których siedziba działalności mieści się na terytorium Polski i posiadający rekomendację Zarządu Stowarzyszenia, którzy zostali przyjęci w poczet członków przez uchwałę Walnego Zebrania Członków.

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi w działaniach Stowarzyszenia na rzecz Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, na podstawie rekomendacji dwóch członków zwyczajnych lub wspierających.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję