Strona: Walne Zebranie Członków / Stowarzyszenie Wsparcia Politechniki Rzeszowskiej PRZ - CONNECT

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia udział biorą członkowie zwyczajni, którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w dniu przeprowadzania Walnego Zebrania oraz przedstawiciele członków wspierających i członkowie honorowi z głosem doradczym.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • wybór i odwoływanie oraz określenie liczby członków Zarządu Stowarzyszenia na daną kadencję,
 • wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej na daną kadencję,
 • wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • określenie wysokości składek członkowskich,
 • określenie wysokości wpisowego,
 • uchwalenie budżetu Stowarzyszenia,
 • zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego,
 • decydowanie o pozbawieniu członkostwa Stowarzyszenia w przypadkach określonych w § 8. ust. 3. Statutu,
 • zmiana Statutu,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu, połączeniu i likwidacji Stowarzyszenia,
 • nadawanie tytułu członka honorowego oraz pozbawianie tego tytułu;
 •  przyjmowanie w poczet członków zwyczajnych i wspierających oraz skreślanie ich z listy członków;
 • nadawanie tytułów, wyróżnień i odznaczeń honorowych.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję