Strona: Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Wsparcia Politechniki Rzeszowskiej PRZ – CONNECT / Stowarzyszenie Wsparcia Politechniki Rzeszowskiej PRZ - CONNECT

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Wsparcia Politechniki Rzeszowskiej PRZ – CONNECT

2022-01-14

W Sali Senatu Politechniki Rzeszowskiej odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Wsparcia Politechniki Rzeszowskiej PRZ – CONNECT. Powołane Stowarzyszenie Wsparcia Politechniki Rzeszowskiej PRZ – CONNECT jest inicjatywą grupy przedsiębiorców, kierujących się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, których zadaniem jest współdziałanie z środowiskiem akademickim i władzami Politechniki Rzeszowskiej. Współpraca przyczyni się do realizacji celów Strategii PRz i pogłębienia relacji pomiędzy Uczelnią a środowiskiem biznesowym.

Zebranie otworzył Pan Sławomir Gąsior oświadczeniem, że na dzień 12 stycznia 2022 roku zostało zwołane zebranie w sprawie powołania Stowarzyszenia Wsparcia Politechniki Rzeszowskiej PRZ – CONNECT oraz przedstawił porządek obrad. Następnie prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp przywitał przybyłych gości oraz nakreślił możliwości współpracy i działania na rzecz rozwoju Politechniki Rzeszowskiej.

Zgodnie z przyjętym statutem, celem Stowarzyszenia Wsparcia Politechniki Rzeszowskiej PRZ – CONNECT jest propagowanie osiągnięć Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza i dokonań jej studentów oraz absolwentów, wspieranie wysiłków władz Uczelni na rzecz jej rozwoju, integracja środowiska między przyjaciółmi Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza a także ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów administracji samorządu terytorialnego oraz krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji gospodarczych, związków zawodowych, samorządu zawodowego lub innych tego rodzaju organizacji o zbliżonym do Stowarzyszenia przedmiocie działania.

Podczas zebrania założycielskiego podjęto pięć uchwał, w tym uchwały o wyborze władz Stowarzyszenia. Podczas tajnego głosowania wyłoniono Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Sławomir Gąsior – Prezes, Sławomir Banaś – Wiceprezes, Piotr Kaczmarczyk – Wiceprezes. Sekretarzem Stowarzyszenia i Pełnomocnikiem Zarządu został Artur Polakiewicz. Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Joanna Jeż, Zbigniew Kloc i Adam Rajzer.

Na zebraniu powołano również Radę Stowarzyszenia, której przewodniczącym został prof. dr hab. inż. Marek Orkisz – były Rektor PRz, członek Rady Uczelni. Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy: doradztwo merytoryczne w przygotowaniu okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych; doradztwo w zakresie podejmowanych kierunków działań przez Zarząd Stowarzyszenia; powoływanie grup roboczych  o charakterze wewnętrznym; nadzorowanie i koordynowanie pracy grup roboczych; uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję